Често задавани въпроси

В обявената цена на курса е включено абсолютно всичко осигуряващо вашето обучение:
 • документалното оформяне на курса
 • издаването на удостоверението/сертификата
 • архивиране на електронен и хартиен носител
 • транспортните разходи до вашият офис.
 • Веднага след пускане на заявката и извършване на плащане, получавате достъп до заявеното обучение. Получаването на Удостоверение в електронен вариант става в същия ден, след успешно прeминаване на теста за проверка на знанията в платформата, а Удостоверението в оригинал(на хартиен носител) се изпраща с куриер и се очаква да пристигне при Вас в рамките на следващия работен ден.
 • Ако се намирате в София и спешно имате нужда да получите сертификата/удостоверението на същия ден, в който е преминат теста за завършване на обучението - моя свържете се с нас колкото може по-рано за да организираме експресен куриер (само за гр. София), като допълнителните разходи за експресния куриер ще са за ваша сметка.
 • Пускането на Заявката може да се направи по всяко време на денонощието и получаването на данните за достъп става автоматично след отчитане на плащане
 • Обучението няма ограничение за минимален срок за преминаване, всичко зависи от знанията на обучаемите и темпото, с което могат да усвоят материала
 • Платформата е достъпна денонощно и полагането на теста може да стане по всяко време - 24 часа, 7 дни в седмицата
При експерсни поръчки, ще съдейства за възможно най-бързото обработване на заявката , включване в обучнието и асистиране при необходимост, както и ще следи за изпращането на Удостоверението в най-кратки срокове.
 • Ще Ви навигира във фирмения профил и ще Ви даде насоки за неговото пълноценно използване.
 • Ще помага на обучаемите при необходимост при работа с платформата за обучение.
 • Ще Ви напомня за срокове и необходими актуализации на документацията.
 • Ще бъде запознат с възниканалите казуси, за да Ви съдейства адекватно и навреме.
Обучението по ЗБУТ се провежда е специлна онлайн платформа за дистанционно обучение, в която сме включили възможност за избор на материали за обучение – видео-уроци, текстови материали, презентации, бланки и мн. други. Платформата предлага 24 часове достъп до материалите, където и да сте!
 • видео-уроци, които систематизиран най-важното в материала и визуализират основните нормативни документи, дават се примери и и разяснения
 • презентации, които включват разглеждане на материала чрез удобни визуализации и анализ на закони, наредби и др. документи, които трябва да познавате
 • електронни материали, за подробно и аналитично усвояване на материала, подходящи за обучаеми, които сега навлизат в сферата на ЗБУТ
 • проверка на знанията в реално време в онлайн платформата, във време, което е удобно за обучаемите - 24 от 7;
 • бланки, примерни документи и много други полезни документи, които може да използвате в практиката си;