dlj lice
CATEGORY: Категория: Курсове по ЗБУТ за строителни фирми

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Course Access: 30 days access
Course Overview