Длъжностни лица по ЗБУТ

В тази категория можете да изберете курс за Длъжностно лице по БЗР, Длъжностни лица управляващи трудовите процеси, Длъжностни лица провеждащи инструктажи по БЗР и обучение за Орган по безопасност и здраве при работа.

Показване на 5 резултата

Показване на 5 резултата