Курсове по ЗБУТ за строителни фирми

В тази категория можете да изберете курс за Координатор по БЗР в строителството, обучение за Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд както и курс за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на безопасност.

Показване на 7 резултата

Показване на 7 резултата