Курс за правоспособност за работа с електрокар и мотокар

450,00 лв.

правоспособност за курс мотокар и електрокарКурс за правоспособност за работа с електрокар и мотокар се изисква съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 10.04.2006г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност за работа с електрокар и мотокар, се извършва в центрове за професионално обучение с лицензия от НАПОО съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Центърът за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по професия Монтьор на транспортна техника и професия Монтоьор на подемно-транспортна техника.

правоспособност за електрокар и мотокар - обучение и курс

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

 

курс правоспособност мотокар електрокар

С електрокари и мотокари, използвани за товаро-разтоварни и транспортни работи в предприятията в Република България, могат да работят само лица, които са придобили или на които им е призната правоспособност по реда на тази наредба и притежават свидетелство за работа с тях.

Обучаемите получват Удостоверение за професионално обучение по част от професия Монтьор на транспортна техника и Свидетелство за правоспособност за работа с електрокр и мотокар

удостоверение за обучение по мотокар и електрокар - правоспособност  + свидетелство за правоспособност за мотокар и електрокар - курс и обучение

курс за правоспособност за мотокар

Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професионално образование и професионално обучение правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията са:
1. навършени 18 години, а за ученици в училищното професионално образование – навършени 17 години;
2. да са физически и психически здрави и годни за упражняване на професията – лицата, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство съгласно ЗДвП, не удостоверяват изискването;
3. завършено основно образование;
4. най-малко една година професионален стаж, свързан с управление на мотокарвисокоповдигач – в случаите на професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с мотокар-високоповдигач с товароподемност над 10t.

обучение правоспособност за електрокар

Поддържане на актуална правоспособност

Професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията е:
1. начално професионално обучение – за първоначално придобиване на правоспособност;
2. непрекъснато професионално обучение – за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност на всеки 5 години;

електрокар и мотокар правоспособност курс

Параметри на обучението за придобиване на правоспособност :

Професионалното обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията включва:
1. теоретична подготовка – за придобиване знания за устройството, конструктивните особености и експлоатационните характеристики на основните видове електрокари и мотокари;
2. подготовка за безопасната експлоатация, техническото им обслужване и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (вкл. по организация и безопасност на движението на територията на предприятието);
3. практическа подготовка – за придобиване на умения и компетенции за безопасната експлоатация, техническото обслужване на електрокарите и мотокарите и товаро-разтоварните и транспортни работи с тях.

придобиване на правоспособност с курс за мотокар и електрокар

Обучението за придобиване на правоспособност за работа с електрокр и мотокар завършва с полагане на изпити по теория и по практика. 

До изпитите по се допускат лица, завършили пълния курс на теоретична и практическа подготовка за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.

Правоспособните лица са длъжни да носят свидетелствата си за правоспособност по време на работа с електрокари и мотокари.

збут академи - електрокар мотокар правоспособност курс

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.