Курс за Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества

80,00 лв.

Ако желаете да поръчате курса, моля свържете се с нас на посочения тел. 0882 887 346

Онлайн курс за безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества в ЗБУТ Академи.

 

 

 

 

 

За кой е задължително обучението за Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества?

– лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси;
– тези, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични вещества и смеси;
​- лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
– лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях,
във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
– лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Обучението за Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества е задължително съгласно:
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси от 09.09.2020г.
НАРЕДБА №13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА.

Колко често трябва да се минава обучението “Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества”?
Всяка година е необходимо да се извършва опреснителен изпит за обучението, съгласно НАРЕДБА №13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003г.

Удостоверението към ЗБУТ Академия е валидно 1 година. udost

icon-pin

Как да се запиша онлайн в курс “Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества”?
След като направите поръчка през нашия сайт и извършите плащане, получавате:

  • Достъп с потребителско име и парола до учебната платформа, която е отворена 24/7 дни в седмицата и може да влизате в удобно за Вас време;
  • Учебни материали + тест, за който имате 3 опита (при всеки опит, отговорите се разбъркват);
  • След като решите успешно теста, получавате по имейл електронен вариант на удостоверението, а ако желаете да го получите  и на хартиен носител можем да го изпратим, с куриер, до посочен от Вас адрес.

icon-graduation-capЗащо да се запишете в ЗБУТ Академия?

  • Получавате удостоверението, веднага щом решите теста;
  • Винаги сме насреща за Вашите въпроси;
  • Учебната платформа е отворена 24/7 дни в седмицата, съобразена с Вашето време.

icon-book

Защо обучението по “Безопасна работа и съхранение на опасни химични вещества” е важно?
Наредба РД-07-2/ 16.12.2009 г. изисква при работа с опасни химически вещества и препарати да се провежда ежедневен инструктаж.

  • Освен това в различните нормативни актове съществуват и изисквания за обучения и информираност на лицата, които работят в контакт с опасни химични вещества и/или смеси.
  • трябва да знаем данни за опасните химични агенти при работа, риска за здравето и безопасността и законови изисквания
  • лицата да имат обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи.

Ние от ЗБУТ Академия ще Ви съдействаме!
Даваме възможност на всеки, който желае да се включи в онлайн обучение при нас в ЗБУТ Академия, без това да пречи на изпълнението на служебните му задължения. Благодарение на нашия екип и интуитивната ни платформа за дистанционни обучения по ЗБУТ, до която обучаемите лица имат денонощен достъп 24/7 в седмицата и могат да получат Удостоверение, експресно след покриване на онлайн теста.

Нашите клиенти гонят срокове, искат експресно обучение, а служителите им са доказали своята компетентност, но нямат Удостоверение. С дистанционното обучение, повишават знанията си и получават Удостоверение до 24 часа.

Курса няма ограничение за време и място – необходимо е само наличието на достъп до интернет!

След като се заплатите и изпратите необходимите документи, за стартиране/приключване на обучението, получавате достъп до нашата гъвкава учебна платформа.

Ако имате въпроси относно стартирането на курса Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството, свържете се с нас: 

обадете ни се - збут академи пишете ни - збут академи - онлайн курсове збут експресно обслужване за онлайн и дистанционни курсове и обучение в збут академи

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.