Курс за Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

80,00 лв.

Ако желаете да поръчате курса, моля свържете се с нас на посочения тел. 0882 887 346

Онлайн обучение за Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби в ЗБУТ Академи

За кой е задължително обучението за Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби?
Обучението трябва да преминат всички: 

 • Всички фирми, които извършват монтиране и демонтаж на скеле платформи, люлки и стълби
 • Всички, които извършват строително-монтажни работи (СМР)
 • Възложители
 • Инвеститори

Обучението за Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби е задължително съгласно:
НАРЕДБА №2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ Обн. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, КОНТРОЛ, ПРИЕМАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЕЛЕТА В сила от 12.06.2021 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
чл. 1 С наредбата се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на временните и подвижните строителни площадки.
чл. 2 (1) Наредбата се прилага при извършване на следните строителни и монтажни работи (СМР):
1. земни работи, вкл. екскавация;
2. изграждане;
3. монтаж и/или демонтаж;
4. преустройство и/или разширение
5. реконструкция;
6. възстановяване;
7. ремонт
8. събаряне, вкл. разрушаване;
9. техническо обслужване;
10. изолационни и довършителни работи; поддръжка;
11. отводнителни (дренажни) работи;
12. техническа ликвидация и/или консервация на обекти.
Строителните скелета се използват при извършване на строително-монтажни и
ремонтни дейности, когато същите се извършват на височина.

Колко често трябва да се минава обучението “Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби”?
Всяка година е необходимо да се извършва опреснителен изпит за обучението, съгласно наредбите, посочени горе.

Удостоверението към ЗБУТ Академи е валидно 1 година. udost

icon-pin

Как да се запиша онлайн в курс “Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби”?
След като направите поръчка през нашия сайт и извършите плащане, получавате:

 • Достъп с потребителско име и парола до учебната платформа, която е отворена 24/7 дни в седмицата и може да влизате в удобно за Вас време;
 • Учебни материали + тест, за който имате 3 опита (при всеки опит, отговорите се разбъркват);
 • След като решите успешно теста, получавате по имейл електронен вариант на удостоверението, а ако желаете да го получите  и на хартиен носител можем да го изпратим, с куриер, до посочен от Вас адрес.

icon-graduation-capЗащо да се запишете в ЗБУТ Академия?

 • Получавате удостоверението, веднага щом решите теста;
 • Винаги сме насреща за Вашите въпроси;
 • Учебната платформа е отворена 24/7 дни в седмицата, съобразена с Вашето време.

icon-book

Защо обучението по “Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби” е важно?
При монтиране на скеле:

 • работниците трябва да използват колективни средства за защита;
 • преди да се качи на следващото ниво, работникът по монтажа трябва първо да постави предпазен парапет за това по-горно ниво, намирайки се на защитеното долно ниво;
 • трябва да бъдат използвани скелета, позволяващи горепосочения метод за поставяне на защитни парапети;
 • достъпът до всяко по-горно ниво по време на монтажа трябва да става посредством стълби или стъпала, монтирани в хода на работата;
 • там където скелето не осигурява заложена в конструкцията му безопасност (напр.: предпазни парапети и ниски бордови дъски), трябва да се използват лични предпазни средства за защита от падане (напр. обезопасителни колани).

Всеки работник е длъжен:

 • да докладва за всеки потенциален риск;
 • да използва предоставеното му оборудване по предназначение;
 • да следва стриктно инструкциите за безопасност.

Всеки работодател, трябва добре да запланувана и организирана работата на височина;

 • Съобразяване с метеорологичните условия, в случаи когато те могат да застрашат безопасността на хората;
 • Провеждане на качествени обучения и инструктажи на новите работници;
 • Добро обезопасяване на работното място;
 • Екипировката да е напълно функционираща и да се проверява редовно;
 • Да се внимава при риск от чупливи повърхности, които могат да застрашат безопасността и здравето на работниците;
 • Да се избягва риска от падащи предмети;
 • Ръководство и надзор над работата на работниците.

Важно е да има подходящо разположени точки за закрепване (закачане) на лични предпазни средства (предпазни колани, сбруи и др.);
Вертикални/хоризонтални осигурителни въжета монтирани преди започване на работа;
Елементи за задържане при падане (мрежи, козирки и др.)

Ние от ЗБУТ Академия ще Ви съдействаме!
Даваме възможност на всеки, който желае да се включи в онлайн обучение при нас в ЗБУТ Академия, без това да пречи на изпълнението на служебните му задължения. Благодарение на нашия екип и интуитивната ни платформа за дистанционни обучения по ЗБУТ, до която обучаемите лица имат денонощен достъп 24/7 в седмицата и могат да получат Удостоверение, експресно след покриване на онлайн теста.

Нашите клиенти гонят срокове, искат експресно обучение, а служителите им са доказали своята компетентност, но нямат Удостоверение. С дистанционното обучение, повишават знанията си и получават Удостоверение до 24 часа.

Курса няма ограничение за време и място – необходимо е само наличието на достъп до интернет!

След като се заплатите и изпратите необходимите документи, за стартиране/приключване на обучението, получавате достъп до нашата гъвкава учебна платформа.

Ако имате въпроси относно стартирането на курса Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството, свържете се с нас: 

обадете ни се - збут академи пишете ни - збут академи - онлайн курсове збут експресно обслужване за онлайн и дистанционни курсове и обучение в збут академи

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.