Курс за правоспособност по Заваряване

450,00 лв.

Курс за правоспособност по Заваряване се изисква съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2002г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност по заваряване, се извършва в центрове за професионално обучение, получили лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съгласно чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Центърът за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по професия Заварчик, специалност Заваряване с правоспособност по Заваряване.

НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

 

Правоспособност се придобива при завършване на част от професия Заварчик и професия Строител – монтажник

Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване се осъществява с учебни планове и учебни програми, разработени в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“. 

Освен това, придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител – монтажник“ могат да извършват дейности по заваряване при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Обучаемите получват Удостоверение за професионално обучение по част от професия Заварчик или Строител – монтажник,  и Свидетелство за правоспособност по заваряване, което влиза в цената на курса за правоспособност.

 +

Имайте предвид, че правоспособност за Заваряване е необходима и за други професии и длъжности, като например за упражняващия професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ с придобита втора степен на професионална квалификация в зависимост от специалността се изисква свидетелство за правоспособност по заваряване.

Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професионално образование и професионално обучение за придобиване на правоспособност по Заваряване, са:

  • завършен шести клас;
  • за провеждане на практическо обучение по заваряване минималната възраст е 16 години;

Заваръчни дейности могат да осъществяват лица, навършили 18 години, които са придобили правоспособност.

При обучението могат да се придобиват следните степени на правоспособност по заваряване, като те са подредени по възходящ ред в зависимост от сложността на заваръчните дейности и се придобиват след притежаване на съответната предходна степен:
1. заварчик на ъглови шевове;
2. заварчик на листов материал;
3. заварчик на тръби.

icon-graduation-cap

Параметри на обучението за придобиване на част от професия Заварчик:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване завършва с полагане на изпити по теория и по практика

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.