Курс за Управление на строителните отпадъци

80,00 лв.

Ако желаете да поръчате курса, моля свържете се с нас на посочения тел. 0882 887 346

Онлайн курс за управление на строителните отпадъци

За кой е задължително обучението за Управление на строителни отпадъци?
Обучението е предназначено за всички:

 • Възложители на строителство и премахване, 
 • Ръководители на фирми
 • Проектанти, изготвящи “План за управление на строителните отпадъци” 
 • Инвеститори
 • Технически ръководители
 • Отговорници за управление на строителните отпадъци и др.

Обучението за Ръчна работа с тежести е задължително съгласно: 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №267 от 05.12.2017г. Обн. ДВ. Бр. 98 от 8.12.2017.
Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и рециклирането им. Наредбата е в сила от 13.11.2012 г.
Съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците от 13.07.2012 г. и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 05.12.2017 г.
Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 53 от 08.07.2022 г.);
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
Наредба № 6 от 27. август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Колко често трябва да се минава обучението “Управление на строителните отпадъци”?
Всяка година е необходимо да се извършва опреснителен изпит за обучението, съгласно наредбите, посочени горе.

Удостоверението към ЗБУТ Академия е валидно 1 година. udost

icon-pin

Как да се запиша онлайн в курс “Управление на строителните отпадъци”?
След като направите поръчка през нашия сайт и извършите плащане, получавате:

 • Достъп с потребителско име и парола до учебната платформа, която е отворена 24/7 дни в седмицата и може да влизате в удобно за Вас време;
 • Учебни материали + тест, за който имате 3 опита (при всеки опит, отговорите се разбъркват);
 • След като решите успешно теста, получавате по имейл електронен вариант на удостоверението, а ако желаете да го получите  и на хартиен носител можем да го изпратим, с куриер, до посочен от Вас адрес.

icon-graduation-capЗащо да се запишете в ЗБУТ Академия?

 • Получавате удостоверението, веднага щом решите теста;
 • Винаги сме насреща за Вашите въпроси;
 • Учебната платформа е отворена 24/7 дни в седмицата, съобразена с Вашето време.

icon-book

Защо обучението по “Управление на строителните отпадъци” е важно?
Защото е необходимо: 

 • При строително-монтажни работи на нови сгради и ремонт, реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради.
 • Изготвя се план при: всички строителни и монтажни работи в т.ч. реконструкция, основни ремонти и рехабилитация. Те могат да се извършват само след одобрение на представен от възложителя на строителството план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на СО.
 • При доброволно премахване на законни сгради или съоръжения.
 • Да запознаят инвеститори, проектанти, строители и надзорници с основните положения на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и рециклирането им. Наредбата е в сила от 13.11.2012 г.
 • Лица, отговорни за цялостното управление, в т.ч. събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
 • Участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;
 • Лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.

Ние от ЗБУТ Академия ще Ви съдействаме!
Даваме възможност на всеки, който желае да се включи в онлайн обучение при нас в ЗБУТ Академия, без това да пречи на изпълнението на служебните му задължения. Благодарение на нашия екип и интуитивната ни платформа за дистанционни обучения по ЗБУТ, до която обучаемите лица имат денонощен достъп 24/7 в седмицата и могат да получат Удостоверение, експресно след покриване на онлайн теста.

Нашите клиенти гонят срокове, искат експресно обучение, а служителите им са доказали своята компетентност, но нямат Удостоверение. С дистанционното обучение, повишават знанията си и получават Удостоверение до 24 часа.

Курса няма ограничение за време и място – необходимо е само наличието на достъп до интернет!

След като се заплатите и изпратите необходимите документи, за стартиране/приключване на обучението, получавате достъп до нашата гъвкава учебна платформа.

Ако имате въпроси относно стартирането на курса Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството, свържете се с нас: 

обадете ни се - збут академи пишете ни - збут академи - онлайн курсове збут експресно обслужване за онлайн и дистанционни курсове и обучение в збут академи

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.