Вписване в централния професионален регистър на строителя към камарата на строителите в България

За нас

Център за дистанционно обучение ЗБУТ Академи предлага индивидуални онлайн курсове.

Ако нямате излишно време, а трябва да  опресните своите знания по безопасност и здраве и да преминете през курс по здравословни и безопасни условия на труд, то това е най-удобния метод за обучение – видео-уроци, материали и бланка, които са на Ваше разположение денонощно.

Онлайн уроците на ЗБУТ Академи са достъпни, както на Вашия стационарен компютър,така и на лаптоп, таблет или мобилен телефон.

След завършване на съответният курс, получавате Удостоверение/Сертификат за преминато обучение съгласно нормативните изисквания.

„ЗБУТ Академи“ ЕООД е фирма с опит в електронното обучение, която се е наложила като един от най-авторитетните и доказали се доставчици на обучение на пазара. Високото качество на курсовете, които предлагаме, е нашето предимство, което най-много ценим, защото за нас най-важни са клиентите. А щом клиентите ни са доволни, значи и ние сме си свършили добре работата. Тайната на нашия успех се крие в екипността на нашите служители, които подхождат индивидуално към всеки клиент според нуждите, които той има. За нас няма двама еднакви клиенти - всеки заслужава толкова внимание, колкото е необходимо. Именно индивидуалният подход е ключът към ефективното и бързо обслужване на курсистите, всеки от които има различни потребности и въпроси.
Дистанционните курсове на ЗБУТ Академи са разработени по специална методика, която позволява на обучаемият да контролира темпото на обучение и да може да използва ресурсите на курса, според своите нужди и възможности.
Получавате необходимите знания, изцяло съобразени с изиксванията за всяко отделно обучение по ЗБУТ. Спестявате време и средства, без това да влияе върху качеството на обучението.
  • Ние сме най-бързите изпълнители на обучения по ЗБУТ в България!
  • Изградили сме безотказна система за качество на услугите, която гарантира отличаващо се ниво на обслужване от първото обаждане или заявка, до получаването на Удостоверението от клиента!
  • Ние назначаваме консултант по БЗР за всеки наш клиент.
  • Ние ви даваме уникалната възможност да поръчате и започнете, както и да завършите вашето обучение, по което и да е време на денонощието, без да се съобразявате с работно ни време.
  • На Ваше разположение е уникално и безплатно удобство да разполагате с електронен архив на всички преминати обучения до сега, с възможност да си изтеглите копие на вече издаден сертификат

Информация за ЗБУТ Академи ЕООД

курсове и обучения по збут към збут академи, длъжностно лице, координатор, контрол на качеството дисктанционно


ЗБУТ Академи ЕООД е вписано в Търговския регистър:

Справка Търговски регистър по юридическо лице


„ЗБУТ Академи“ ЕООД

ЕИК 207054401

Адрес по регистрация – гр. София, област София-град,

ул. „Веслец“ №17, ет.1, ап.1 /Моля, не изпращайте нищо на този адрес!/

Банкова сметка:

IBAN: BG40UNCR70001525021516
Банка: Уникредит Булбанк
Банков код: UNCRBGSF


тел. 02 / 43 73 887office@zbut-academy.bg