Posted on

Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Прочетете повече Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Posted on

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби

Прочетете повече Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби