Курс Строител – монтажник

1200,00 лв.

Центърът за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по професия

Строител – монтажник

Специалности – Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството

НАПОО е държавен орган към МС на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

Вариант 1

Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация за Строител-монтажник със Свидетелство за професионална квалификация:

Професията Строител – монтажник е за придобиване на втора степен на професионална квалификация и при завършване на пълния курс на обучение, обучаемия ще получи Свидетелство за професионална квалификация.


Параметри на обучението:Хорариум на обучението
– 660 учебни часа

Срок на обучението – максимум 11 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

 


Вариант 2

Обучение за придобиване на част от професия Строител – монтажник със Удостоверение за професионално обучение:


Има възможност, обучението да е за част от професия и да се провеждат само основните Модули по Учебен план на ЦПО или според нуждите на обучаемия:

Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Изисквания към обучаемите:

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията Монтьор на транспортна техника входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено средно образование – при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б), или завършено основно образование – при срок на обучението от 4 години (рамкова програма В).

Описание на професията Строител – мотажник:

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строителмонтажник“ може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител – монтажник“ могат да извършват дейности по заваряване при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката.

При изпълнение на трудовите дейности работникът носи отговорност за повереното му имущество (техника, инструменти и материали); качествената изработка и съобразяването с изискванията на съответната поръчка; работата на екипа, опазването на своя живот и на останалите членове от екипа. Строителят-монтажник трябва да: разчита отделните части на проекта, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, използва справочна и каталожна литература, работи с първичните документи, съхранява поверената му документация. Строителят-монтажник работи с универсални строителни инструменти (нивелир, мастар, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри, експлоатира правилно и поддържа в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения. Работното време е стандартно, но с различна интензивност през отделните сезони.

Възможна е работа на смени, извънредна работа, свързана с особеностите на технологичните процеси в строителството. Работи се предимно на открито при различни атмосферни условия; често при повишена запрашеност и шум; с опасност от физически, химически, електрически въздействия; на височина и при други екстремни условия, криещи висок риск за здравето и сигурността. Строителят-монтажник със специалност „Сухо строителство“ работи предимно на закрито, като тези рискови условия липсват.

Професионално ориентиране:

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „строителмонтажник“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и сродни на тях“, от единична група 7134 „Работници по изолации“, единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне“, единична група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции“, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.