Курс Строител

1200,00 лв.

Център за професионално обучение към ЗБУТ Академи (ЦПО към „Изоблок“ ЕООД), притежава лицензия от НАПОО (Националната агенция за професионално образование и обучение) да провежда професионални обучения по 

професия Строител

Специалности – Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи и Покриви.

НАПОО е държавен орган към МС на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма. Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

Вариант 1

Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Строител със Свидетелство за професионална квалификация:

Професията Строител е за придобиване на втора степен на професионална квалификация и при завършване на пълния курс на обучение, обучаемия ще получи Свидетелство за професионална квалификация.


Параметри на обучението:Хорариум на обучението
– 660 учебни часа

Срок на обучението – максимум 11 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

 


Вариант 2

Обучение за придобиване на част от професия Строител със Удостоверение за професионално обучение:


Има възможност, обучението да е за част от професия и да се провеждат само основните Модули по Учебен план на ЦПО или според нуждите на обучаемия:

Параметри на обучението:

Хорариум на обучението – по заявка

Срок на обучението – от 1 седмица до 5 месеца

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.


Изисквания към обучаемите:

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия Строител входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено средно образование – при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б), или завършено основно образование – при срок на обучението от 4 години (рамкова програма В).

Описание на професията Строител:

Работниците, придобили квалификация по професията „Строител“, се реализират в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи – хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др. Квалификацията, която притежават, им дава възможност да участват в дейности както при монолитно, така и при сглобяемо строителство. Строителите извършват строително-монтажни работи при груб строеж и довършителни дейности на различни етапи на строителството, а така също ремонт и реновиране на стари сгради и съоръжения; поддръжка на сградния фонд.
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител“ изгражда конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи. Специфични трудови дейности на строителя са дърводелските работи – изработване и монтаж на дограма и покриви, тенекеджийски работи. Той участва в довършителните етапи на строителството, като полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи.
При трудовите си дейности работи самостоятелно или в екип (звено, бригада и др.) и изпълнява стриктно поставените му задачи от прекия ръководител. Отговаря за
поверените му техника, инструменти и материали, за качествената изработка и спазване на изискванията на съответната поръчка. Строителят носи отговорност за опазване на
своя живот и на екипа, с който работи. Строителят под ръководството на техническия ръководител разчита отделните части на проекта, който изпълнява, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, работи с първичните документи и съхранява поверената му строителна документация.

В работата си ползва универсални строителни инструменти (нивелир, хидравличен нивелир за пренасяне на ниво, лазерен нивелир, мастар, ъгъл строителен, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион, шпакла за почистване, бъркалка – ръчна или универсална). Той използва и специфични строителни инструменти за изпълнение на конкретни дейности, свързани със специалността, а също така и различни електроинструменти (бормашина, винтоверт, фреза за канали, ножов и циркулярен трион, рендета, акумулаторни отвертки и гайковерт и др.), машини (бетоносмесители, вибратори, машина за шлифоване на бетон, машина за изправяне, рязане и огъване на армировъчна стомана, полиращи, мазачески машини и др.) и специални съоръжения за работа на височина, като скелета, работни маси и др. Умее да разчита технически и експлоатационни параметри на машини и съоръжения.
Работното време е стандартно, възможна е и работа на смени, извънредна работа, в почивните и празничните дни, в зависимост от особеностите на технологичните процеси в строителството. Поради сезонността на работата се наблюдава значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо – през есенно-зимния.
Строителят работи предимно на открито при различни атмосферни условия, често приповишена запрашеност и шум; опасност от физически, химически, електрически
въздействия; работи на височина и други екстремни условия, криещи висок риск за здравето и сигурността. Строителят сменя работното място в зависимост от възложената му за изпълнение работа.

Професионално ориентиране:

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единични групи 7111 „Строители на жилищни сгради“, 7112 „Зидари и сродни на тях“, 7114 „Бетонджии, кофражисти и сродни на тях“, 7121 „Работници по изграждане и ремонт на покриви“, 7122 „Работници по поставяне на подови настилки и облицовки“, 7123 „Гипсаджии“, 7124 „Работници по изолации“, 7125 „Работници по стъклопоставяне“, 7131 „Строителни бояджии и сродни на тях“, 7211 „Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях“ от НКПД – 2011, 7213 „Тенекеджии“, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Преди да пристъпите към плащане на поръчката е необходимо да се свържете с нас, за да уточним имаме ли стартиращи групи или обучението ще бъде в индивидуална форма.

Параматерите на обученията за придобиване на професионална квалификация, част от професия и правоспособност са специфични и е необходимо подготовка на пакет документи, преди стартирането на курса.

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.