Курс за Безопасна работа с повдигателни съоръжения – кранисти и прикачвачи

80,00 лв.

Ако желаете да поръчате курса, моля свържете се с нас на посочения тел. 0882 887 346

Онлайн обучение за Безопасна работа с повдигателни съоръжения - кранисти и прикачвачи в ЗБУТ Академи

 

 

 

 

За кой е задължително обучението за Безопасна работа с повдигателни съоръжения – кранисти и прикачвачи

Обучението трябва да преминат всички: 

 • Лица, които откачват товарите или сменяемите товарозахващащи приспособления (приквачвачите)
 • Лица, които управляват повдигателните съоръжения (с изключение на окачените кошове и подемниците)

Обучението за Безопасна работа с повдигателни съоръжения – кранисти и прикачвачи е задължително съгласно:
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или сменяемите товарозахващащи приспособления, наричани по-нататък „прикачвачи“, и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, за:
1. правилното окачване на товарите;
2. спазването на габаритите при подреждане на товарите;
3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
4. правилното разполагане на стреловите самоходни кранове.
(2) Ползвателят на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 не трябва да допуска лица, които не са инструктирани и знанията им не са проверени съгласно ал. 1, да окачват товари на куките на съоръженията.

Колко често трябва да се минава обучението “Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби”?
Всяка година е необходимо да се извършва опреснителен изпит за обучението, съгласно наредбите, посочени горе.

Удостоверението към ЗБУТ Академия е валидно 1 година. udost

icon-pin

Как да се запиша онлайн в курс “Безопасна работа с повдигателни съоръжения – кранисти и прикачвачи”?
След като направите поръчка през нашия сайт и извършите плащане, получавате:

 • Достъп с потребителско име и парола до учебната платформа, която е отворена 24/7 дни в седмицата и може да влизате в удобно за Вас време;
 • Учебни материали + тест, за който имате 3 опита (при всеки опит, отговорите се разбъркват);
 • След като решите успешно теста, получавате по имейл електронен вариант на удостоверението, а ако желаете да го получите  и на хартиен носител можем да го изпратим, с куриер, до посочен от Вас адрес.

icon-graduation-capЗащо да се запишете в ЗБУТ Академия?

 • Получавате удостоверението, веднага щом решите теста;
 • Винаги сме насреща за Вашите въпроси;
 • Учебната платформа е отворена 24/7 дни в седмицата, съобразена с Вашето време.

icon-book

Защо обучението по “Безопасна работа с повдигателни съоръжения – кранисти и прикачвачи” е важно?

 • Лицата, които поддържат повдигателни съоръжения, са длъжни веднъж годишно да проверяват, дали елементите, възлите, частите и подкрановият път подлежат на бракуване.
 • Ползвателят е длъжен веднъж на 2 години да провери за съответствието на релсовия път с размерите в проекта и/или на приложения №2 и №3.
 • Проверките се документират и се съхраняват в досието на съоръжението.

Всеки работник е длъжен:

 • да докладва за всеки потенциален риск;
 • да извършва оглед и функционални проверки за безопасност и записват резултатите
 • да използва предоставеното му оборудване по предназначение;
 • да следва стриктно инструкциите за безопасност.

Всеки работодател, трябва добре да запланувана и организирана безопасната работата с повдигателни съоръжения;

 • да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка, която включва:
 • външен преглед
 • наличието на правоспособен/обучен персонал
 • съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на повдигателните съоръжения с изискванията на наредбата
 • наличието и правилното водене на документацията
 • регистрирани ли са повдигателните съоръжения и извършени ли са им технически прегледи

Ние от ЗБУТ Академия ще Ви съдействаме!
Даваме възможност на всеки, който желае да се включи в онлайн обучение при нас в ЗБУТ Академия, без това да пречи на изпълнението на служебните му задължения. Благодарение на нашия екип и интуитивната ни платформа за дистанционни обучения по ЗБУТ, до която обучаемите лица имат денонощен достъп 24/7 в седмицата и могат да получат Удостоверение, експресно след покриване на онлайн теста.

Нашите клиенти гонят срокове, искат експресно обучение, а служителите им са доказали своята компетентност, но нямат Удостоверение. С дистанционното обучение, повишават знанията си и получават Удостоверение до 24 часа.

Курса няма ограничение за време и място – необходимо е само наличието на достъп до интернет!

След като се заплатите и изпратите необходимите документи, за стартиране/приключване на обучението, получавате достъп до нашата гъвкава учебна платформа.

Ако имате въпроси относно стартирането на курса Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството, свържете се с нас: 

обадете ни се - збут академи пишете ни - збут академи - онлайн курсове збут експресно обслужване за онлайн и дистанционни курсове и обучение в збут академи

тел. 02 / 43 73 887

тел. 0882 887 346

office@zbut-academy.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.